Những xu hướng nào được Canva dự đoán sẽ bùng nổ vào năm 2024?

19/01/2024
Table of contents

Năm 2024, Canva dự báo sẽ chứng kiến sự xuất hiện mạnh mẽ của những xu hướng thiết kế táo bạo và đầy sáng tạo.

Get advice free

For your project

Get advice now