Bộ nhận diện Starbuck - Vẻ đẹp từ sự pha trộn những giá trị bản sắc thương hiệu

25/05/2022
Table of contents

“Chúng tôi không muốn Siren trở nên hoàn hảo, như búp bê Barbie hay những thương hiệu gắn với nhân vật khác. Hoàn hảo là điều không nên bởi Siren vốn “đời” hơn (không phải với nghĩa tiêu cực)” - Designer Birdsall chia sẻ.

Get advice free

For your project

Get advice now