VĂN PHÒNG SAMSUNG SDS - THẦN TỐC TỪ SỰ CHUYÊN NGHIỆP

  • Customer: Tập đoàn Samsung
  • Address: 36 Hoàng Cầu
  • Deployment fields: Thi công văn phòng Samsung SDS tại tầng 12A và tầng 14

Thử thách lần này dành cho ATH là sau khi chốt thiết kế trong vòng 20 ngày cần hoàn thành thi công nội thất văn phòng 2400m2. Đây là dự án lớn, trực tiếp làm việc với chủ đầu tư người Hàn dưới sự giám sát của tập đoàn Samsung

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663