ONOFF - ĐIỂM TỰA THIẾT KẾ TỪ CÔNG NGHỆ VÀ SỰ ĐƠN GIẢN

  • Customer: ONOFF
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Kế thừa và dựa trên những ưu điểm nổi bật của logo ONOFF trước đó, với phiên bản logo mới lần này, ATH đã lồng ghép tinh tế và đậm nét sự phong phú về các loại sản phẩm của thương hiệu lên bộ nhận diện mới khiến nó trở nên gần gũi và khác biệt hơn. 

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663