YẾU TỐ “CON NGƯỜI” TRONG BỘ NHẬN DIỆN DƯỢC PHẨM ĐÔNG Á

  • Customer: Công ty TNHH TM Dược Phẩm Đông Á
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Với định hướng xây dựng một doanh nghiệp dược phẩm luôn ưu tiên sức khỏe con người của Dược phẩm Đông Á, bộ nhận diện mới được kỳ vọng sẽ trở thành người phát ngôn cho những triết lý thương hiệu mà DAP luôn khát khao theo đuổi. 

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663