BRAVE STARS - BỘ NHẬN DIỆN MANG TINH THẦN CHIẾN BINH SPARTA

  • Customer: Brave Stars
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Mang khao khát chinh phục thị trường game nước ngoài - đặc biệt là khu vực Bắc Âu, công ty Brave Star hiểu rằng hình ảnh thương hiệu của mình rất quan trọng. Nó vừa phải mang tinh thần hiện đại để vươn ra thế giới, vừa phải truyền tải được sức mạnh dám khai phá những miền đất mới để truyền cảm hứng cho đội ngũ nội bộ.

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663