DẤU ẤN CÔNG NGHỆ TRONG BỘ NHẬN DIỆN EDUTALK

  • Customer: Edutalk
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Dựa trên sự kết nối giữa “giáo dục” và “công nghệ” - xu hướng học tập trong thời đại mới, ATH đã mang đến một hình ảnh mới mẻ, thông minh, năng động và sáng tạo cho Edutalk - nền tảng đặt lớp học trực tuyến 4.0 đầu tiên tại Việt Nam. 

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663