BIDV - KHOÁC LÊN CHIẾC ÁO THỜI ĐẠI SỐ

  • Customer: BIDV
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Với mục tiêu trở thành ngân hàng có nền tảng số tốt nhất Việt Nam, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) thực hiện điều chỉnh nhận diện thương hiệu sau 30 năm. 

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663