Hải Sâm Việt Nam - Trân quý giá trị dân tộc và khát vọng vươn tầm thế giới

  • Customer: Công ty Cổ phần Hải Sâm Việt Nam - VSCC
  • Address: Thành phố Hồ Chí Minh
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Được nuôi dưỡng và vun đắp bởi tình yêu quê hương, đất nước, bộ nhận diện Hải Sâm Việt Nam chứa đựng mong ước của ATH trong hành trình đưa dấu chân Việt Nam đến khắp các nước trên bản đồ thế giới. Như một điểm tựa để thể hiện được cái tầm của sản phẩm, bộ nhận diện ra đời với sứ mệnh tôn vinh lên khát vọng mang đầy niềm tự hào dân tộc này.

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663