NÉT VĂN HÓA DÂN TỘC TRONG BỘ NHẬN DIỆN DRAGONGROUP

  • Customer: Công ty Cổ phần Đầu tư xuất nhập khẩu Thăng Long
  • Address: Thái Bình
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Được gặp gỡ, lắng nghe câu chuyện phát triển giao thương và hội nhập thế giới trong suốt 30 năm của DragonGroup, ATH Creative Agency càng thấy chân quý sự cố gắng, khát vọng tiên phong trong chiến lược phát triển bền vững của doanh nghiệp. Bước sang thập kỷ mới, DragonGroup gửi gắm tới đội ngũ ATH mong muốn sáng tạo lên một bộ nhận diện khác biệt, bản sắc, thể hiện khao khát được cống hiến và mang hạnh phúc lan tỏa cộng đồng. 

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663