Tuyển dụng

19/01/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D KHÔNG GIAN TRANG TRÍ
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/06/2022
03/10/2021
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/06/2022
26/05/2022
[ATHGROUP] _ TUYỂN ACCOUNT DÉCOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/06/2022