Tuyển dụng

12/04/2022
ATHGROUP TRUY TÌM BRAND DESIGNER
Mức lương: 8 - 15 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/12/2022
29/03/2022
NHÂN VIÊN KINH DOANH DỰ ÁN NỘI THẤT
Mức lương: 10 – 18 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/12/2022
03/10/2021
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ NỘI THẤT
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/12/2022
24/06/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CONCEPT ART DECOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/12/2022
26/05/2022
[ATHGROUP] _ TUYỂN ACCOUNT DÉCOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/12/2022
19/01/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D KHÔNG GIAN TRANG TRÍ
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/12/2022