Tuyển dụng

12/04/2022
ATHGROUP TRUY TÌM BRAND DESIGNER
Mức lương: 8 - 15 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 31/07/2024
04/06/2024
DECOR DESIGN MANAGER - Trưởng team decor
Mức lương: 25 - 30 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/07/2024
19/01/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D KHÔNG GIAN TRANG TRÍ
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 3
Hạn nộp: 31/07/2024
24/06/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CONCEPT ART DECOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 31/07/2024