Tuyển dụng

12/04/2022
ATHGROUP TRUY TÌM BRAND DESIGNER
Mức lương: 8 - 15 triệu
Số lượng: 2
Hạn nộp: 30/09/2023
24/06/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ CONCEPT ART DECOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 30/09/2023
26/05/2022
[ATHGROUP] _ TUYỂN ACCOUNT DÉCOR
Mức lương: 10 – 15 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 31/10/2023
19/01/2022
NHÂN VIÊN THIẾT KẾ 3D KHÔNG GIAN TRANG TRÍ
Mức lương: 12 – 18 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 30/09/2023
18/08/2023
TUYỂN 04 CTV BÓC TÁCH BẢN VẼ THIẾT KẾ DECOR
Mức lương: 2-6 triệu
Số lượng: 4
Hạn nộp: 30/09/2023
18/08/2023
Tuyển dụng NHÂN VIÊN DỰ TOÁN đi làm ngay!
Mức lương: 8-12 triệu
Số lượng: 1
Hạn nộp: 30/09/2023