MERACINE - BỘ NHẬN DIỆN NÂNG TẦM CHẤT LƯỢNG

  • Customer: CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC PHẨM MERACINE
  • Address: Hà Nội
  • Deployment fields: Thiết kế bộ nhận diện thương hiệu

Từ bản đề án dài 177 trang, 7 phương án đề xuất, 3 phương án rút gọn và sau nhiều giờ làm việc để cho ra kết quả cuối cùng, bộ nhận diện Meracine chính là một trong những dự án thú vị mà ATH Creative có cơ hội tiếp xúc và làm việc.

View project's photos

You are interested in the services which ATH provides

Please leave your information and we will contact you as soon as possible

Or actively contact ATH Creative 093 6525663